Marijan Janković - Biografija

Rođen sam 11.03.1986. godine. Pohađao sam 1. i 2. razred osnovne škole u Münchenu (Njemačka) Volksschule München.

Do 1994. godine sam prebivao u Njemačkoj, zatim sam se odselio u Varaždin gdje sam se nastavio školovati.

1999. godine završavam osnovnu školu te se upisujem za Aranžersko-scenografskog dizajnera.

2004. godine maturirao na školi za dizajn, tekstil i odjeću u Varaždinu.

U periodu od 2004. - 2005. godine sam se podučavao u području slikarstva pod mentorstvom akad. slikara Darwina Butkovića.

2006. godine sam se upisao na Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci na studij likovne pedagogije, kao redovni student 3. godine likovne pedagogije uredno pohađam sve kolegije između kojeg izdvajam kao glavni izborni kolegij slikarstvo kod profesora Marijana Pongraca.